ประวัติกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่
 
 

 

   
 

ในปี 2505 ก่อตั้งโดย คุณเจริญ สุวรรณมงคล หจก.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ใน 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส 

ในปี 2526 ได้รับการแต่งตั้ง จาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่าย รถยนต์อีซูซุ เพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ สงขลา สตูล และพัทลุง จึงเปิดเป็น บริษัท ใหม่ ชื่อ บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด
 
ในปี 2534 ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ถึงปัจจุบัน มีสาขาทั้งหมด 22 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ  
1. บริษัท อีซูซุปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด
2. บริษัท อีซูซุปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขายะลา
3. บริษัท อีซูซุปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขาเบตง
4. บริษัท อีซูซุปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขานราธิวาส
5. บริษัท อีซูซุปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขาสุไหงโกลก
6. บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด
7. บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาเพชรเกษม
8. บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาสงขลา
9. บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาจะนะ
10.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาสะเดา
11.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขานาทวี
12.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาระโนด
13.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาสตูล
14.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาละงู
15.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาพัทลุง
16.บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาแม่ขรี
17.บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย
18.บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาหัวอิฐ
19.บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาสิชล
20.บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาจันดี
21.บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาท่าศาลา
22.บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาชะอวด 

 วิสัยทัศน์  (VISION)

 

          มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการจัดจำหน่าย และการให้บริการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่มียอดขายสูงสุด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งรักษาภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และความเชื่อมั่นใน กลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ ทั้งในด้านความเชื่อถือได้ และการรับใช้สังคมให้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 
 1  2  3  4   


29/07/2553