เบอร์โทรนัดหมายล่วงหน้าศูนย์บริการ

ศูนย์บริการจังหวัดสงขลา
                หาดใหญ่ 074-423515
                เพชรเกษม 074-366670
                สงขลา 074-435066
                ระโนด 074-454640            
                นาทวี 081-7385437
                จะนะ 089-9799069
                สะเดา  074-460823

ศูนย์บริการจังหวัดนครศรีธรรมราช
                อ้อมค่าย  075-313007
                หัวอิฐ  075-315797
                ท่าศาลา  081-7380018
                สิชล  075-335103
                จันดี  075-364499
                ชะอวด

ศูนย์บริการจังหวัดพัทลุง
                พัทลุง  074-612605
                แม่ขรี  074-69แ5616

ศูนย์บริการจังหวัดสตูล
                สตูล  089-9797839
                ละงู  074-701211

ศูนย์บริการจังหวัดปัตตานี
                ปัตตานี  073-335110-4

ศูนย์บริการจังหวัดยะลา
                ยะลา  073-255297

ศูนย์บริการจังหวัดนราธิวาส
                นราธิวาส 073-522608
                โกลก  073-630121

*เบอร์โทรร้องเรียนศูนย์บริการ     081-5999567

 
 
29/07/2553